antares viszonteladó partner

Ez a tájékoztató PDF formátumban letölthető: innen. adatvédelmi tájékozató

 

Az ANTARES HUNGARY Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során és a honlapon keresztül történő kapcsolat felvétel során rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

Az ANTARES HUNGARY Kft. (székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14., adószám: 11096582-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-003508) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az ANTARES HUNGARY Kft.

Az ANTARES HUNGARY Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A regisztráció során megadott adatokat kizárólag marketing célú hírlevél küldési céllal kezeljük.

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott email cím, név.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását bármikor, a hírlevélben vagy a lenti elérhetőségeink bármelyikén visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató alkalmazottai kizárólag az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A szerver szolgáltatást részben harmadik fél biztosítja. A hírlevél kapcsán az MailChimp-et használjuk.

 1. Az Ön jogai
  1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
  2. Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
  1. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
  1. Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az ANTARES HUNGARY Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az ANTARES HUNGARY Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

Az ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

  1. Ön bármikor jogosult kérni az ANTARES HUNGARY Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az ANTARES HUNGARY Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • az ANTARES HUNGARY Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • az ANTARES HUNGARY Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az ANTARES HUNGARY Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 1. Panaszkezelés
  1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az ANTARES HUNGARY Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14.,
 • e-mail cím: gdpr@antares.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +3662 583 510
  1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

  1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A hírlevélre való feliratkozással elfogadom, hogy az ANTARES HUNGARY Kft. az aktuális ajánlatokról, újdonságokról, eseményekről a fenti elérhetőségeimen közvetlenül megkeressen. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok.