KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Játék időtartama: 2023.12.13-2023.12.17.

Sorsolás időpontja: 2023.12.18.

A sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik mind a két feltételt teljesítik.

A nyertest nevét a poszt alatt kommentben feltüntetjük, valamint külön posztot is közzé teszünk. A nyertes kérjük, hogy Messengeren privát üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot. A nyertesnek az ajándék széket az adatai megadása után juttatjuk el MPL futárszolgálaton keresztül. Amennyiben a nyertes 2023. december 19-ig megadja számunkra a szállítási adatait akkor mi garantáljuk, hogy nyereményét 2023. december 24-e előtt megkapja.

A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

Az ANTARES HUNGARY Kft. (székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14., adószám: 11096582-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-003508) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1. ADATVÉDELEM
1.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
1.1.1. Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat
(teljes név, e-mail cím, Facebook ID, nyertesség esetén lakcím, telefonszám) kizárólag az adott
Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció,
valamint a Játék lebonyolítása és a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

1.1.2. Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza; részvételükkel
minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
1.2. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező
megbízásából a Lebonyolító végzi.
1.3. Szervező a személyes adatokat a Nyeremények átadását követő 60 napig kezeli.
1.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így
különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférjen személyes
adataihoz, továbbá kérje személyes adatai helyesbítését, valamint törlését. Ezen kívül a Játékost megilleti
a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá az adatkezelés korlátozásának joga is. A Játékos a
hozzáféréshez, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az
adatkezelés korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. Az
adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit, kérelmét, panaszát a Szervező címére postai úton, illetve
az antares@antares.hu e-mail címre juttathatja el. A Játékos az adatkezeléssel
összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.
6.5. A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő
a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
6.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.